Viesti 27.02.2014 18:52

Pieni lakikirja Kodeille

KANSALAISET! Valtion Tiedotustoimisto jakaa nyt joka talouteen vastaavan vihkosen jakaakseen tietoa valtakuntamme lain hengestä.

lakikirjas1.jpeg

sisallysl.jpg

perustuslaki.jpg

Uusi perustuslaki (23.02.1830)
1) Laki poliittisesta uudistuksesta

Alkaen 01.03.1830 valtiomme päämieheksi kruunataan keisari vanhasta ja kunniakkaasta von Falken suvusta.

Alkaen 01.03.1830 valtiomme nimi olkoon Ilmaliekkien keisarikunta, entiseltä nimeltään Taivaisten Liitto.

2) Laki kansalaisten uskollisuudesta keisarille

Alkaen 01.03.1830 keisarin vallan murentaminen eri tavoilla on rankaistava teko, jonka paljastaminen palkitaan.

Alkaen 01.03.1830 keisarin kuvan ripustaminen ylösalaisin on merkki kansalaistottelemattomuudesta, vallankumouksellisesta ideologiasta tai suunnitelma maanpetoksesta.

Alkaen 01.03.1830 valtiomme kouluissa on oppilaille opetettava uskollisuutta keisarille ja kannustettava heitä kunnialliseen elämään sekä kansalaistottelevaisuuteen.

3) Laki keisarin uskollisuudesta kansalaisille

Alkaen 01.03.1830 määrätäkseen uusia lakeja ja veroja keisarin on kutsuttava koolle parlamenttinsa hyväksymään ne ennen toimeenpanoa.

Alkaen 01.03.1830 valtiomme kokoaa päteväin sotilain armeijan turvatakseen kansalaisten koskemattomuuden.

Alkaen 01.03.1830 olkoon ensimmäinen päivä kolmatta kuuta tavallisen työläisen vapaapäivä keisarin valtaanastumisen vuosipäivän kunniaksi.

RIKOKSET.jpg

Henkirikokset

Joka toisen henkeä uhkaa kerran,
vangittakoon kolmeksi vuodeksi.

Joka toisen henkeä toistuvasti uhkaa,
vangittakoon kuudeksi vuodeksi.

Joka toisen hengen vahingossa riistää,
vangittakoon kymmeneksi vuodeksi.

Joka toisen hengen tahallaan riistää,
vangittakoon kahdeksikymmeneksi vuodeksi.

Joka monet henget tahallaan riistää,
ei ansaitse taivaalla elää.

Kunnianloukkaus

Joka toisen kunniaa loukkaa, heittää hän hukkaan
oman äitinsä kasvatuksen; siksi on vain oikeus, että
ruumiillinen kuritus odottaa toisten kunnian polkijaa.

Salaviljely

Joka toisen liitotarhoissa haaskaa, kaskeaa,
kaivaa, kylvää tahi korjaa satoa luvatta,
se maksakoon takaisin tarhan omistajalle
anastamansa tuotteet rahana tai ruoka-aineina.

Salakauppa

Joka sellaista kauppaa, jota vain säännöstelykortilla
saisi ostaa, vesi ja leipä odottavat rotista alhaisinta,
sillä hän on vienyt ravitsevan atrian nälästä huutavan
lapsen suusta.

Joka toista salakauppaan yllyttää kerta toisensa jälkeen,
on keisarinsa häpäissyt, eikä hän ansaitse taivaalla elää.

Joka sellaista ostaa, jota vain säännöstelykortilla saisi,
on tuomittava ankariin sakkoihin ja oikeuteenkin,
ellei hän yhtään kadu. Ajat ovat epätoivoiset, mutta
lakikirjamme armas, sen tulisi sentään tietä viitoittaa.

RIKOKSETVALTIO.jpg


Rikokset valtiota vastaan

Joka keisarinsa häpäisee, häpäisee äitinsä
siksi kerrasta sakko ja vankeus

Joka keisarinnansa häpäisee, häpäisee lapsensa
siksi kahdesta kerrasta kahdenkertainen sakko ja vankeus

Mutta se joka keisariparinsa häpäisee, häpäisee koko sukunsa
Siksi kolmannesta kerrasta vain karkoitus on oikein.

Kapinat ja muut vallankaappausyritykset

Joka joukkoa johtaa, on sinetöinyt kohtalonsa
jos hän ei lainkaan kadu, on hän menettävä päänsä.

Joka johtajaa avustaa, on sinetöinyt kohtalonsa
jos hän ei lainkaan kadu, on hänet karkoitettava.

Joka laumassa seuraa, on sinetöinyt kohtalonsa
jos hän ei lainkaan kadu, on hänet vangittava.

Joka joukon aikeet paljastaa, on sinetöinyt kohtalonsa;
hänet palkittakoon mitä anteliaimmin.

Vakoilu vihollisen hyväksi

Joka valtakuntaa vastaan vakoilee, on käyttänyt silmiään
näkemään liikaa, korviaan höristelemään liikaa ja
suutaan haitalliseen lörpöttelyyn; siksi on vain oikeus, että
vankeus eristetyssä sellissä odottaa vakoilijaa.

OMISTAJUUS.jpg


Omistajuus

Vanhassa laissa vain vapaa esikoismies saattoi omistaa.
Uudistettu laki sanoo teille:

Nyt voi renkikin omistaa omaisuutta.
Nyt voi kuopuksenakin syntynyt omistaa omaisuutta.
Nyt voivat sisar, vaimo ja tytärkin omistaa omaisuutta.

Mutta rajoitukset ovat ennallaan, sillä ajat ovat edelleen kovat.

Perintö

Jos kuolee mies varoissaan, perii vaimo puolet ja lapset jakakoot loput.
Jos kuolee vaimo miehensä jälkeen varoissaan, perivät lapset kaiken.

Jos kuolee mies velkaisena, perikööt velkoja kaiket varat.
Jos kuolee vaimo velkaisena, perikööt velkoja kaiket varat.

Jos poikamies kuolee varoissaan, perikööt hänet keisari.
Jos vanhapiika kuolee varoissaan, perikööt hänet keisari.

Jos varakas neito kuolee, ja oli eläessään naisjärjestön kunnostautunut
jäsen, perii hänet järjestö mikäli se lupaa käyttää varat yhteisön hyväksi.

Jos kuolee pieni lapsi tahi imeväinen, jättäen näin äitinsä murheen murtamaksi,
maksaa tällöin keisarin istuin eleellisen sururahan.

Jos kuolee täysin tuntematon, vailla omaisuutta tahi perinnöksi kelpaavaa
irtaimistoa, ei jää tällöin muuta vaihtoehtoa kuin laskea
tuo piruparka maan syleilyyn.

SEKTORIT.jpeg


Ilmasektorit

Keisarimme on jakanut valtiomme pienempiin hallinnollisiin alueisiin, jotta ulkopuoliset valloitusyritykset tyrehtyisivät mitä nopeimmin. Pyrkimyksenä on kansalaisten turvallisuus.

1) Ottakaa selville oma ilmasektorinne lähimmästä läänikeskuksesta.

2) Huomatkaa eri ilmasektorit liikkuvuudessa; eri sektoreilla on erilaiset sisähallinnot, mitkä saattavat hämmentää lomamatkailijaa.

3) Ilmasektorit on myös jaoteltu sen mukaan, kuinka riskialtista niillä on liikkua; noudattakaa valtion tiedotustoimiston antamia karttoja suurten riskien ilmasektoreista!

4) Pääsääntöisesti siviilit liikkuvat siviilisektoreilla ja turvallisilla sektoreilla, mutta mikäli joudutte keskisuuren riskin sektoreille, varautukaa aluksenne tullitarkastukseen seuraavan lain perusteella:

Tullitarkastusoikeus riskisektoreilla

Siviilialukset tai muut laivat, joiden kyljessä ei lue valtion tarkastustekstejä, on tarkastettava tullilaitoksen virkamiesten toimesta. Mikäli kiellettyjä esineitä, salakuljetettua tavaraa, raaka-aineita tahi vallankumouksellista materiaalia havaitaan kyseisessä aluksessa, kaikki aluksessa olevat henkilöt otetaan kiinni 30 vuorokaudeksi odottamaan oikeudenkäyntiä.

5) Mikäli tahdotte vaihtaa ilmasektoria, ottakaa yhteys omaan sektorinvalvojaanne, jonka voitte tavoittaa läänikeskuksen ilmasektorivalvonnasta. Lyhyitä lomamatkoja varten ei tarvitse tätä menettelyä, mutta kun tiedätte olevanne toisen sektorin alueella vähintään viisi viikkoa, täyttäkää ilmoituslomake toimistossa.

6) Sektorirajat on merkitty selvästi kirkkaanpunaisilla soljupoijuilla, joissa olevissa lipuissa lukee sektorin nimi.

7) Mikäli tahdotte osallistua sektorinne yhteisöasioihin, hakeutukaa sektorihalliinne; halleissa järjestetään muunmuassa myyjäisiä, arpajaisia, urheilutapahtumia, hyväntekeväisyyttä ja naisjärjestön kilpailuja.

oikeudet.jpg


Oikeutenne kansalaisena

Teillä on:

Oikeus koskemattomuuteen liikkuessanne aluksenne ulkopuolella.
Oikeus valita leijuseurakuntanne.
Oikeus kieltäytyä työpaikasta, jota ette halua.
Oikeus valita puolisonne ja kieltäytyä avioliitosta.
Oikeus ruumiilliseen koskemattomuteen avioliitossa.
Oikeus harrastuksiin, huvituksiin ja vapaa-aikaan.
Oikeus valita lastenne koulut sektorinne sisällä.
Oikeus rekisteröityä eri järjestöjen toimintaan.
Oikeus kokoontua.
Oikeus käyttää kaikille kansalaisille ilmaisia palveluja.
Oikeus käyttää kaikille kansalaisille maksullisia palveluja.
Oikeus käyttää kaikkia yleisiä lennättimiä.

Äänioikeus

Äänioikeus on valtiossamme osoitettu kaikilla sektoreilla kullekin alueella kirjoilla olevalle täysi-ikäiselle luku- ja kirjoitustaitoiselle miehelle.

Äänioikeuttanne pääsette käyttämään kansanäänestyksissä.