Viesti 12.06.2016 15:08

Keisarilliset Ilmalaivatehtaat

Keisarilliset ilmalaivatehtaat (K.IL.T)
Nämä keisarikuntamme erikoisuudet ovat ainoita ensisijaisesti maankamaralla sijaitsevia tuotantolaitoksia. Tehtaiden eri yksiköitä on siroteltu keinotekoisille saarille ja ympäröity vartiotorneilla, jotta niiden haavoittuvaista sijaintia ei voida käyttää hyväksi.

Suunnitteluyksikkö on Keisarillisen valvonnan alaisuudessa toimiva arkisto, jossa säilytetään ja tuotetaan alusten pohjapiirrokset ja rakennussuunnitelmat. Yksikössä toimii 15 arkkitehtia ja 3 arkistotyöntekijää. Yhteistyö Valtion Museoviraston kanssa on laajaa.

Metallinjalostamo toimii maankamaralla, joka lukuisista kaivoksista louhitut metallit sulatetaan ja muovataan levyiksi ankarissa olosuhteissa. Myrkyllinen, punaiseksi tai keltaiseksi värjääntynyt vesi johdetaan kaivoksista vallihautoihin, jotka ympäröivät Keisarillisia Kaivoksia. Vallihautojen vuoksi työläiset eivät pääse kaivoskaupungeista pois, ja niin ollen heidän lapsistaan ja lapsenlapsistaan tulee myös kaivostyöläisiä.

Alus- ja varaosatehdas (AVOT) toimii maankamaralla. Metallilevyt, jotka tulevat laivalähetyksinä tehtaalle, muotoutuvat työläisten käsissä niin kissapedon muotoisiksi metsästysaluksiksi, muhevan pyöreiksi taverna-aluksiksi kuin meripedon- tai sikarinmuotoisiksi kotitalousaluksiksikin. Myös leyhyrit ja muut taivaan tuotantoyksiköt rakennutetaan AVOTissa.

Valtion Alusrekisteri (VAR) toimii taivaalla, josta se lähettää alusten tilauslomakkeet putkipostissa maankamaralle. Jok’ikinen Keisarikunnassa leijaileva alus on rekisteröity VARiin, ja tämä seikka helpottaa väestönlaskentaa suuresti.
Foorumin virallinen tolkien-henkinen hörhö