Viesti 21.10.2016 23:40

Ilmarosvouslaki

Ilmarosvouslait

Ilmarosvouslakina tunnettu laki säädettiin vuonna 1799. Tuolloin sen nimi oli ”Laki taivaallisen oleskelun turvallisuuden säilyttämisestä”, ja oli ensimmäinen laki, jossa käytettiin virallisesti termejä ilmarosvo, ilmarosvous ja ilmarikollisuus. Alapuolella esittelemme ilmarosvouslain vuodelta 1832.

Ensimmäinen kohta.
Se joka toista kiihdyttää tai kehottaa kaappaamaan, tuhoamaan, vahingoittamaan tahi painostamaan Keisarikuntaamme kuuluvaa alusta, seisaketta, liituria, leyhyriä tahi muuta laitetta : se tuomittakoon 15 vuodeksi vankeusrangaistukseen ja merkittäköön pysyvästi seuraavalla koodilla. RR-IR-1.

Toinen kohta.

Se joka ensimmäisen kohdan rikoksen uusii, tuomittakoon ensinnä raipparangaistukseen ja jälleen kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Hänet myös merkittäköön pysyvästi seuraavalla koodilla. RR-IR-2.

Kolmas kohta.
Kaikki ne ilmarosvoutta harjoittaneet alukset, laitokset ja laitteet, jotka on Hänen Korkeaylhäisyytensä Ilmojen Herran, Keisarimme nimeen vallattu, on tuomittava takavarikkoon 5 vuoden ajaksi tahi tyystin romutettavaksi. Arvoesineet, eläimet, salakuljetetut varusteet ja kaikki muu hyödyke arvioidaan, ja vaarattomimmat kohteet otetaan Keisarikunnan haltuun. Alusten, laitosten ja laitteiden henkilöstö ja asukkaat otetaan kiinni, ja tuomioistuimen päätösten kautta tuomitaan raipparangaistuksen jälkeen vähintään 5, enintään 25 vuoden vankeuteen. Heidät myös merkittäköön pysyvästi seuraavalla koodilla. RR-IR-3.

Neljäs kohta.
Se joka lastaan, huollettavaansa tahi holhottavaansa kasvattaa ja opettaa ihannoimaan ilmarosvouden elämäntapaa, toimitettakoon tuomioistuimen eteen. Tuomioistuimen päätös määrää perheen kohtalon, mutta rikoksen uusija merkittäköön pysyvästi seuraavalla koodilla. RR-IR-4.

Viides kohta.
Se joka on toiselta väkivalloin riistänyt aluksen, omaisuutta tahi satoa siten, että on tämän tarkoituksella piirittänyt ja oveluutta käyttäen tunkeutunut toisen henkilön tilaan, on hänet tuomittava. Raskauttavimpana rikosnimikkeenä on tällöin ilmarosvous. Mikäli henkilö on harjoittanut ilmarosvoutta, on hänen menetettävä asemansa, nimensä ja kansalaisoikeutensa sekä olkoon hänen tuomionsa raipparangaistuksen jälkeen vähintään 5 vuoden vankeus. Ilmarosvo merkittäköön pysyvästi seuraavalla koodilla. RR-IR-5.

Kuudes kohta.
Viidennen kohdan rikoksen uusija on tavattaessa teloitettava. Ruumis merkittävä pysyvästi koodilla RR-IR-T. Vainaja pudotetaan maankamaralle.
Foorumin virallinen tolkien-henkinen hörhö