Viesti 31.01.2016 19:52

Parlamentti

Keisarikunnan parlamentti muodostuu kolmesta huoneesta. Huoneista ensimmäinen edustaa liitoseurakuntaa, toinen perinnöllistä yläluokkaa sekä kauppias- ja rahanlainaajasukuja, kolmas puolestaan korkeimpia virkamiehiä.

Keisari, lääninherrat ja sotahallintoalueiden päällikät muodostavat Keisarillisen huoneen, jonka istuinta johtaa Keisari Charlus von Falke. Lakiehdotukset kulkevat jokaisen parlamenttihuoneen läpi ja lopulta ne kohtaavat Keisarin.

Neljä hyväksyvää sinettiä lakiehdotuskäärössä takaa lain päätymisen lakikirjaan. Jokaisella parlamentin huoneella on yksi sinettisormus, joka on osoitettu sen korkea-arvoisimmalle jäsenelle. Keisarin sinetti on merkitykseltään painavin, ja Hänen korkeaylhäisyytensä kieltävä merkki voi kumota kolme hyväksyvää sinettiä tai ottaa kolmen huoneen kumoaman lakiehdotuksen uudelleenkäsittelyyn. Uudelleenkäsittelyjä ei kuitenkaan saman lakiehdotuksen kohdalla voi olla kolmea enempää.

Ryysyköyhälistöä koskevia asioita ei käsitellä parlamentissa, mutta parlamenttialuksen sisäpihalla kokoontuva notaari-ja tuomariskokous alkaa laamannin puheenvuorolla, jonka jälkeen kokouksessa käsistellään parlamentille kuulumattomia asioita. Keisari saa notaari- ja tuomariskokouksesta lakisuosituksia, jotka Hän voi hyväksyä saman tien yhdellä sinetillä. Moni tuottavaa sektoria koskeva lakisäädös on saanut alkunsa lakisuosituksesta, vaikka harva työläinen varsinaisesti edustaakaan ryysyköyhälistöä.
Foorumin virallinen tolkien-henkinen hörhö