Viesti 30.06.2018 18:59

Keisarillinen armeija

Ilmaliekkien Keisarikunnan Armeija vastaavat väkevyydellä ja tulella Keisarikunnan rauhaa ja hovia uhkaavia voimia vastaan.

Kuva
Keisarilliset käskyt pistää toimeen amiraali. Amiraalille puolestaan vastaavat vara-amiraali, everstit, majurit ja kenraalit. Näille vastaavat kommodorit, komentajat, kapteenit ja luutnantit. Näille puolestaan vastaavat kersantit ja miehistö (pilvinautit, matruusit ja sotilaat).

Muut armeijan ammattikunnat
Keisarikunnan kuvernöörit, sektoriherrat ja notaarit pitävät yllä sektorien tason turvallisuutta ja valvovat omien sektoriensa sotilastoimintaa. Lääninvoudit taas valvovat sektorien rajojen puolustamista ja myös veronkantoa.

Sotilaista huomattakoon sotilaskuljettajat eli ns. liitorauskumiehet, jotka koulutetaan liitämään raskaiden liitorauskujen kanssa (enimmillään 12 kyytiläistä) eri sota-alusten väliä.

Muita sotilaiden koulutushaaroja ovat lääkintämies, lähetti, pommimekaanikko, liitorausku-tarkk’ampuja, tiedustelija, Agrona-pilvinautti, tykkimies, viestimies ja kirjuri.

Koulutus
Keisarillinen Tykistöakatemia on arvostettu oppilaitos, joka kehittää aselajeja ja kouluttaa tykistöryhmiä ja tulenjohtokomentajia. Siellä myös tehdään sotatieteellistä tutkimusta ja koulutetaan strategisteja. Tärkeimpiä koulutusaloja ovat siis operaatiotaito, sotahistoria, strategia ja aselajitaito.

Tykistöakatemian sisarkoulu, Keisarillinen Viestintäkymnaasi on koululaitos, jossa paitsi saa opetusta Keisarillisten sisäoppilaitosten opetustarjonnasta, kouluttaa viestimiehiä. He osaavat purkaa salakirjoitukset, lähettää valoviestejä ja lippumerkkejä, hoitaa viestiyhteyksiä ja välittää käytössä olevin menetelmin komentoja tuliasemille.

Menestys
Maankamaralla eläessään ihmiskunta soti keihäin ja kirvein ja puolustautui kilvin ja kypärin. Keisarikunnan Armeija sotii paljon etevämmin, ja eläinten kiskomien sotavaunujen sijaan käytössä on hehtaarimaisia sota-aluksia, jotka lipuvat huumaavan pauhunnan keskelle hakemaan voittoa.

Bahariain hirmuvaltaa vastaan käyty sota on vaatinut uhreja lähes 800 000. Tämänhetkiset arviot ovat, että vaikka sota vaatineekin lisää kuolonuhreja, se tulee päättymään Keisarikunnan hyväksi.